Radca prawny w Lesznie

Witam na stronie mojej kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Błaszczaka w Lesznie oferuje usługi prawne zarówno stałej, jak i doraźnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej oraz osób prawnych. Zakres usług obejmuje porady prawne, sporządzanie umów i pism, w tym procesowych, a także reprezentowanie na etapie pozasądowym, w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy oraz rodzinnego i opiekuńczego, które stanowi główny przedmiot zainteresowania kancelarii i w ramach którego kancelaria prowadzi sprawy o rozwód (rozwód bez orzekania o winie rozkładu pożycia, rozwód z orzekaniem o winie rozkładu pożycia), alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów), podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie (umowny podział majątku, sądowy podział majątku), kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz dotyczące władzy rodzicielskiej (ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej).

Prawnik w Lesznie, któremu możesz zaufać? Zapraszam do współpracy. Kancelaria radcy prawnego świadczy porady prawne i inne usługi prawne z zachowaniem standardów wiedzy prawniczej, terminowo oraz zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Usługi świadczone są w siedzibie kancelarii radcy prawnego, która znajduje się w Lesznie lub w miejscu uzgodnionym z Klientem.

W celu zapoznania się z ofertą i zakresem działania kancelarii zapraszam do zakładki Oferta.

Z poważaniem
radca prawny
Tomasz Błaszczak

kirp