Oferta

Przedmiotem działalności kancelarii są porady prawne oraz pomoc prawna świadczona osobom fizycznym oraz prawnym, która obejmuje w szczególności sprawy z następujących dziedzin prawa:

prawo cywilne,
w szczególności:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej (np. wypadki komunikacyjne),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy konsumenckie,
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów (m.in. sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, zlecenia, pożyczki),
 • windykacja należności;

prawo rodzinne i opiekuńcze,
w szczególności:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka;

prawo spadkowe,
w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe),
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek;

prawo nieruchomości,
w szczególności:

 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy o zniesienie współwłasności;

prawo administracyjne,
w szczególności:

 • sporządzanie odwołań i skarg na decyzje administracyjne;

prawo pracy,
w szczególności:

 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • sprawy o mobbing;

prawo gospodarcze i handlowe,
w szczególności:

 • sporządzanie umów spółek,
 • rejestracja spółek,
 • sporządzanie umów handlowych.
Oferowana przez kancelarię radcy prawnego pomoc polega na:

 • udzielaniu porad i informacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych,
 • opiniowaniu umów oraz innych dokumentów prawnych i handlowych,
 • sporządzaniu pojedynczych pism procesowych,
 • reprezentowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej i w postępowaniach egzekucyjnych.

Jeśli szukają Państwo kancelarii, która poprowadzi sprawę o odszkodowanie, rozwód, podział majątku czy alimenty, radca prawny w Lesznie pozostaje do Państwa dyspozycji.
Zapraszam do kontaktu