Specjalizacja

Główny przedmiot działalności kancelarii obejmuje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. o rozwód, władzę rodzicielską, kontakty oraz alimenty.

Rozwody

Kancelaria radcy prawnego w Lesznie prowadzi sprawy o rozwód, zarówno bez orzekania o winie, jak również z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków oraz o rozwód z orzeczeniem winy obu stron postępowania.

Alimenty

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach o alimenty, w tym o zasądzenie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Alimenty mogą być zasądzone na rzecz małoletnich dzieci, dzieci uczących się lub na rzecz współmałżonka, a także dalszych krewnych. Alimenty mogą być dochodzone zarówno w osobnym postępowaniu, jak też w sprawie o rozwód.

Władza rodzicielska

W ramach przedmiotu zainteresowania kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą także sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej), uregulowania kontaktów z dzieckiem oraz ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka. Żądanie uregulowania kontaktów z dzieckiem i rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, podobnie jak sprawy o alimenty, możliwe są w ramach postępowania o rozwód lub w osobnej sprawie sądowej, także po zakończeniu sprawy o rozwód.

Podział majątku

Kancelaria prowadzi również sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, w tym umowny lub sądowy podział majątku, jak również podział majątku całkowity albo częściowy.

Porady prawne

Realizując pomoc prawną we wskazanym powyżej zakresie kancelaria udziela ustnych porad prawnych, przygotowuje pisma sądowe (m.in. pozwy o rozwód, alimenty, wnioski o podział majątku, uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz dotyczące władzy rodzicielskiej), a także zapewnia prowadzenie spraw sądowych w pełnym zakresie, w tym reprezentowanie przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.